Att stanna hemma med sina barn ska vara ett fritt val, inte det enda valet.

Alliansen planerar att införa ett vårdnadsbidrag 2008. Deras tyngsta argument är att det ska öka valfriheten. Men valfriheten är inte valfrihet för alla. Valet kommer att stå mellan att välja mellan en försämrad förskola och ta hand om barn för en summa som är långt under en minimilön. Det är inte valfrihet!

Vårdnadsbidraget ökar de sociala och ekonomiska klyftorna

En väl fungerande skola och förskola ger alla barn, oavsett familj, en bra start i livet. Förskolan är också viktigt för språkutvecklingen och integrationen i samhället. Forskning visar att det till stor del är invandrade mammor som använder vårdnadsbidrag.

Vårdnadsbidraget föreslås ligga på 3000 kr per månad och barn, något som få människor kan försörja sig på. För det krävs fler än en förälder och att den andre har en så pass hög lön att familjen kommer upp i en rimlig inkomstnivå. Det är därför ett rejält steg tillbaka för jämställdheten och alla barns rättighet till en god uppväxtmiljö. De som vill vara hemma med sina barn istället för att låta dem gå på förskola kan självklart vara det, dock ska en sådan reform som leder till ökad ojämställdhet inte finansieras av staten.

Allas rätt till arbete, inte till bidrag

Vägen för det svenska jämställdhetsarbetet har varit möjligheten till arbete, inte rätten till bidrag. Närvarande fäder och möjlighet för kvinnor att kunna kombinera arbete och barn är de viktigaste delarna i jämställdhetsbygget. Idag tar kvinnorna ut 80 procent av föräldraledigheten och inget pekar på att vårdnadsbidraget inte skulle följa samma mönster.

Foff Stockholm kräver att varje barns rätt att växa upp i ett jämställt och jämlikt samhälle går före enskilda föräldrars behov av att lösa sitt livspussel. Samhällets stöd till barnfamiljerna är ingen rättighet för den enskilde utan ett ekonomiskt/politiskt verktyg för att skapa ett som helhet fungerande samhälle.

Förstör inte den svenska jämställdheten, försämra inte integrationen.
Stoppa vårdnadsbidraget nu!

LÄS MER OM VARFÖR FOFF STOCKHOLM ÄR MOT VÅRDNADSBIDRAGET>>

Forum för feministiska föräldrar (FOFF) Stockholm

 


"Barn ska ha rätt till sina föräldrar – oavsett om de är mammor eller pappor. Ett vårdnadsbidrag innebär inte att fler män kommer att vara hemma med sina barn. Det gör däremot en individualiserad föräldraförsäkring."

Jihad Daoud pappa till Magda

pappa

Vårdnadsbidraget en kvinnofälla!

Forskning visar att vårdnadsbidraget:

  1. Utnyttjas till 95 procent av kvinnor.
  2. Används mest av unga kvinnor med låg utbildning utan fast jobb.  
  3. Uttnyttjas mer av invandrade kvinnor
  4. Ger papporna minskad tid med barnen
  5. Ökar bidragsberoendet
  6. Försämrar den kommunala barnomsorgen
  7. Försämrar invandrade kvinnor och arbetarklasskvinnors position på arbetsmarknaden.

Källor:
Daugstad, Gunnlag, 2006, Omfang av bruk av kontantstøtte bland barn med ikke-vestlig invandrerbakgrund
Ellingæter Anne Lise, 2003, Når familjepolitikk icke virker, i Tidskrift for samfundsforskning nr 4/2003
Gullbransen m.fl., 2001, Evaluering av kontantstøtteordningen
Haataja Anita & Nyberg Anita, 2005, Tvåförsörjarmodellen i Finland och Sverige, artikel i Arbetsmarknad och arbetsliv nr 4/2005
Parszyk Ing-Marie, 2002, Utvärdering av Södertäljes Språkinsatser för barn med annat modersmål än svenska. Lärarhögskolan Stockholm
Widman, Marit, 2006, Vem nyttjar vårdnadsbidrag? En studie av uttaget av vårdnadsbidraget 1994
Yazdanpanah, Soheyla Att få livet att gå ihop  SOU 2005:66